Koncertní zájezd do Dánska

2. - 5. 12. 2016

Koncertní zájezd do Dánska spolu s USPS Tyl. Byla provedena Česká mše vánoční od J. J. Ryby.