Viktor Darebný

O mně

Hře na varhany se učil nejdříve u MgA. Michala Hanuše. Během maturitního ročníku Gymnázia Jiřího Ortena začal studovat hru na varhany na Konzervatoři Pardubice. Zde absolvoval v roce 2017 ve třídě prof. Josefa Rafaji. Od října 2017 je studentem Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze ve třídě odb. as. MgA. Pavla Černého. Je korepetitorem Učitelského smíšeného pěveckého sboru Tyl v Kutné Hoře, který je nejstarší dosud zpívají sbor na našem území (od r. 1846). Od patnácti let vystupuje s Městskou hudbou Františka Kmocha z Kolína. Pravidelně vystupuje na sólových koncertech, ale i jako korepetitor různých hudebních těles a sólistů. Od listopadu 2017 vytvořil společně s Annou Ester Petříkovou varhanní duo.