Viktor Darebný

O mně

Hře na varhany se učil nejdříve u MgA. Michala Hanuše. Během maturitního ročníku Gymnázia Jiřího Ortena začal studovat hru na varhany na Konzervatoři Pardubice. Zde absolvoval v roce 2017 ve třídě prof. Josefa Rafaji. Od října 2017 je studentem Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze ve třídě odb. as. MgA. Pavla Černého. Je korepetitorem Učitelského smíšeného pěveckého sboru Tyl v Kutné Hoře, který je nejstarší dosud zpívající sbor na našem území (od r. 1846). Od patnácti let spolupracuje s Městskou hudbou Františka Kmocha.  Pravidelně vystupuje na sólových koncertech, ale i jako korepetitor různých hudebních těles a sólistů (spolupráce např. se Symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK nebo Komorní filharmonií Pardubice). Od ledna 2018 je varhaníkem kutnohorské farnosti (Chrám sv. Barbory, kostel sv. Jakuba a další).